bel ons:

+86-18151000009

basis voor de toegang tot de burgemeester

OFFICIEUZE COÖRDINATIE VAN DE WET VAN 15 DECEMBER …- basis voor de toegang tot de burgemeester ,Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder: 1° vreemdeling: al wie het bewijs niet levert dat hij de Belgische nationaliteit bezit; 2° de Minister: de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.5 tips voor burgemeesters in de afweging tot een noodbevel ...De Afdeling vindt dat de rechtbank terecht heeft geconcludeerd dat uit het dossier niet blijkt dat de burgemeester zich voldoende door de politie heeft laten informeren over de situatie ter plaatse. Op basis van de informatie die de burgemeester op het moment van het besluit ter beschikking stond, kon hij zich geen goed oordeel vormen.De burgemeester bij integriteitsvraagstukken een spin in ...

Dit kan de positie van de burgemeester kwetsbaar maken. Verder geven de onderzoekers aan dat de normen voor integriteit vaag zijn, waardoor het ook niet duidelijk is hoe de handhaving moet plaatsvinden. Er wordt aangeraden om de burgemeester een spin in het web te laten zijn. Hierbij houdt de burgemeester wel de regie over de integriteitsvragen.

Recht op toegang tot de informatie — Nederlands

In tegenstelling tot de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen die niet openbaar zijn (artikel 104) zijn de vergaderingen van de gemeenteraad openbaar (artikel 93 van de NGW), behalve wanneer een vergadering achter gesloten deuren vereist is. De burger kan ze dus bijwonen, zonder echter aan de debatten deel te nemen.

Feesten met de Burgemeester, Doorniksesteenweg 216 ...

Vergeet niet om je te registreren voor gratis toegang tot ons dansfeest na Eten met de Burgemeester. Geen registratie, geen toegang. Hoe zet ik mij op aanwezig? 1. Zorg dat je op de hoofdpagina zit van het facebook-event en bovenaan krijg je de mogelijkheid om je status voor het event in te stellen. 2. Klik hierop en kies voor "Ik ga".

www.elfri.be - Artikel - Bevoegdheden van de burgemeester

Voor de gemeenten van het Duitse taalgebied, de gemeenten genoemd in artikel 7 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, en de gemeenten Komen-Waasten en Voeren geeft de burgemeester de provinciegouverneur onmiddellijk kennis van de in § 1 bedoelde verordeningen, met opgave van de redenen ...

Burgemeester mag man toegang tot woning ontzeggen ...

De burgemeester besloot toen de man de toegang tot zijn woning voor drie maanden te ontzeggen op basis van artikel 172, derde lid van de Gemeentewet. De man mocht zich ook niet ophouden in een gemarkeerd gebied rond de woning. De man maakte bezwaar tegen het besluit van de burgemeester en stapte naar de rechter.

Burgemeester mag man toegang tot woning ontzeggen ...

De burgemeester besloot toen de man de toegang tot zijn woning voor drie maanden te ontzeggen op basis van artikel 172, derde lid van de Gemeentewet. De man mocht zich ook niet ophouden in een gemarkeerd gebied rond de woning. De man maakte bezwaar tegen het besluit van de burgemeester en stapte naar de rechter.

Raad Rotterdam wil Aboutaleb nog zes jaar als burgemeester ...

De aanbeveling van de gemeenteraad moest volgens de procedure uiterlijk vier maanden voor die datum, 5 september, worden uitgebracht. Zijn nieuwe termijn loopt tot 2027. Zeldzame voordracht

TOEGANG TOT CO-CREATIE, EEN KWESTIE VAN INSTITUTIES

Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen welke factoren de toegang tot besluitvormingsprocessen in het project Mooi, mooier Middelland mogelijk maken of belemmeren. Op basis hiervan worden aanbevelingen gedaan aan de gemeente Rotterdam en leden van Mooi, mooier Middelland om de toegang tot de co-creatie te verbeteren.

Raad Rotterdam wil Aboutaleb nog zes jaar als burgemeester ...

De aanbeveling van de gemeenteraad moest volgens de procedure uiterlijk vier maanden voor die datum, 5 september, worden uitgebracht. Zijn nieuwe termijn loopt tot 2027. Zeldzame voordracht

Dringende oproep burgemeester en OM aan pedojagers: ‘Speel ...

Burgemeester Van Domburg van IJsselstein en het Openbaar Ministerie roepen op om terughoudend te zijn bij de jacht op vermeende pedo’s. ,,Het kan het niet zo zijn dat we voor eigen rechter gaan ...

Burgemeester Ridouani (sp.a) laat graffiti verwijderen op ...

Burgemeester Mohamed Ridouani is alvast niet te spreken over de graffiti: “Het zal worden verwijderd”, klinkt het kort en krachtig. Een wetenschappelijke basis voor de weinig stichtende ...

Burgemeester Bezuijen wil geen carbidschieters in ...

Als het aan burgemeester Michel Bezuijen ligt wordt carbidschieten verboden in Zoetermeer. Het explosieve goedje wordt door knalliefhebbers gezien als alternatief voor het nu verboden vuurwerk ...

Veiligheid en de decentralisatie jeugdhulp

burgemeester. Op basis van het rapport kan de burgemeester of iemand namens de burgemeester de Raad voor de Kinderbescherming verzoeken het oordeel van de kinderrechter te vragen of het noodzakelijk is de minderjarige onder toezicht te stellen. De grond hiervoor is dat er sprake dient te zijn van een ernstige bedreiging voor de

De burgemeester bij integriteitsvraagstukken een spin in ...

Dit kan de positie van de burgemeester kwetsbaar maken. Verder geven de onderzoekers aan dat de normen voor integriteit vaag zijn, waardoor het ook niet duidelijk is hoe de handhaving moet plaatsvinden. Er wordt aangeraden om de burgemeester een spin in het web te laten zijn. Hierbij houdt de burgemeester wel de regie over de integriteitsvragen.

Facebookpagina voor afscheid burgemeester | Tholen | pzc.nl

THOLEN - De gemeente Tholen opent een Facebookpagina voor het afscheid van burgemeester Ger van de Velde-de Wilde. 11 november THOLEN - Zijn het de kerken? Nee, want in het reformatorische bolwerk Reimerswaal hadden dan ook meer besmettingen moeten zijn. Ligt het aan de Brabantse buren? Nee, want de ...

Sociaal Plan Stichting De Toegang - Jij bent er voor ...

6, Voor het bepalen van de duur van de na-wettelijke uitkering zoals genoemd in artikel10d:32 van de GAR, wordt voor het bepalen Van de lengte van de diensttijd in de gemeentelijke sector, de periode die is doorgebracht bij Stichting De Toegang niet meegenomen. De diensttijd wordt, voor de uitleg van dit artikel per 1 januari 2019 bevroren. 7.

5 tips voor burgemeesters in de afweging tot een noodbevel ...

De Afdeling vindt dat de rechtbank terecht heeft geconcludeerd dat uit het dossier niet blijkt dat de burgemeester zich voldoende door de politie heeft laten informeren over de situatie ter plaatse. Op basis van de informatie die de burgemeester op het moment van het besluit ter beschikking stond, kon hij zich geen goed oordeel vormen.

Burgemeester - Leuven

worden voor de doeleinden van de strijd tegen COVID-19, ze moeten vernietigd worden na 14 kalenderdagen en de klanten moeten uitdrukkelijk hun akkoord geven. Voor de klanten die dit weigeren wordt de toegang tot de inrichting bij aankomst geweigerd. Naar analogie met deze regelgeving beslist de burgemeester dat ook de aanwezigheden op

Oververtegenwoordiging PvdA-burgemeesters is ...

Nov 17, 2020·Een ongekozen, benoemde burgemeester: ondenkbaar in Amerika. En dus is wat vorige week in Utrecht gebeurde in de Verenigde Staten ondenkbaar. Sharon Dijksma, zo werd bekend, is namens de gemeenteraad bij de commissaris van de Koning van Utrecht, PvdA’er Hans Oosters, aanbevolen als nieuwe burgemeester van de Domstad.

Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp DEV-BLD

voor wensen en bedenkingen. Op basis van de voorkeursvariant is een procesplan opgesteld om te komen tot ontvlechting van de sociale teams per 1 januari 2021, zie de bijlage. Tevens is een projectnotitie opgesteld waarin het interne proces voor de inbedding van de Toegang in de gemeentelijke organisatie is vormgegeven.

Helmond Sport strikt burgemeester Michiel van Veen als ...

Michiel van Veen (49) treedt toe tot het bestuur van Helmond Sport. De burgemeester van Gemert-Bakel vreest niet voor enige vorm van belangenverstrengeling en richt zich op de continuïteit van de club én het betaald voetbal in de regio. ,,De ene bestuurder kiest voor cultuur, ik voor sport.”

Politieverordening van de burgemeester tot het ...

Politieverordening van de burgemeester tot het uitzonderlijk en tijdelijk toestaan van terrasuitbreidingen en verkeersvrije horecastraat in afwijking van het politiereglement betreffende het opstellen van terrassen op het openbaar domein Beslist door de burgemeester op 12 juni 2020 Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 12 juni 2020 Juridische gronden

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN …

Op basis van de hierboven vermelde overwegingen, komt het college van burgemeester en schepenen tot de volgende beoordeling van het dossier. a) Wettelijke basis Besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2003 (laatst gewijzigd op 16 juli 2010) tot bepaling van de handelingen die vrijgesteld zijn van de medewerking van de architect. ART. 1. Voor ...

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van ...

Aangezien de gemeente zelf verantwoordelijk is voor zowel de uitvoering van de Jeugdwet als de Wmo 2015 zorgen we ervoor dat jeugdigen die zowel vóór als ná hun 18e verjaardag hulp nodig hebben, geen last hebben van de overgang naar een ander wettelijk kader. Zie hoofdstuk 2 voor de …