Zaproszenie do udziału w badaniu

Szanowni Państwo!

W imieniu doktorantów Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie serdecznie zapraszamy do udziału w badaniach dotyczące wczesnych nieadaptacyjnych schematów J. Younga jako wyznaczników objawów depresyjnych. Uzyskane dane pozwolą opracować zalecenia dla terapii poznawczo-behawioralnej u osób z objawami depresyjnymi, co wpłynie pozytywnie na efektywność takiej formy wsparcia.

„Do udziału w badaniu zapraszamy wszystkie osoby, które z różnych względów odczuwają objawy depresyjne.” – piszą Elżbieta Błońska, Sebastian Skalski i Kamila Rogut-Szkudlarek.

Badanie jest w pełni anonimowe i dobrowolne. Poprzedzone jest uzyskaniem zgody na wzięcie udziału w badaniu. Należy pamiętać, że można odmówić zgody na udział w badaniu bądź wycofać się z niego w każdej chwili, bez podania przyczyny.

Aby wziąć udział w badaniu należy wejść na stronę: www.badamydepresje.pl i wypełnić ankietę. Całość nie powinna zająć dłużej niż 10-15 minut.

Dziękujemy w imieniu doktorantów IP PAN!