Prawo pacjenta do zwołania konsylium lekarskiego

Czy wiesz, że pacjent ma prawo zwrócić się do lekarza z żądaniem zasięgnięcia opinii innego lekarza lub zwołania konsylium lekarskiego? Taką możliwość przewiduje Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (art. 6 ust. 3 pkt 1). Również lekarz z własnej inicjatywy może podjąć takie działania.

 

Jak wygląda to w praktyce?

Dokładnie tak: pacjent ma prawo, a lekarz może się zgodzić, ale i odmówić, gdy uzna żądanie pacjenta za bezzasadne. To do czego jest jednak zobowiązany to odnotować w dokumentacji medycznej fakt takiego żądania przez pacjenta i swoją odmowę (bez uzasadnienia).

 

Dziś, gdy wzrasta liczba pacjentów „chodzących od lekarza do lekarza” właśnie te prawo mogłoby być szansą na szybszy powrót do zdrowia, rzecz jasna – po malutkich poprawkach.

…Wyobraźcie sobie… np. po roku leczenia, które nie daje efektów i odwiedzeniu np. 5 specjalistów nad Waszym zdrowiem obowiązkowo pochyla się i debatuje grupa lekarzy?

…Ech… marzenia…

 

 

 A mature dentist crossing his arms as his assistant and patient converse in the background

A mature dentist crossing his arms as his assistant and patient converse in the background