Harmonogram NEW

zrealizowane

Ogłoszenie o naborze wolontariuszy

w trakcie

Zgłoszenia kandydatów na wolontariuszy

w planie:

Rozmowy z kandydatami na wolontariuszy

w planie:

Szkolenie z wolontariatu oraz szkolenie z udzielania pierwszej pomocy

w planie:

Czas próbny

w planie:

Rozpoczęcie wolontariatu w Fundacji Joy Aim

INNE ISTOTNE INFORMACJE

1. Zaleca się zapoznanie z działalnością Fundacji przed wypełnieniem Formularza zgłoszeniowego.

2. Zarząd Fundacji dokona oceny nadesłanych formularzy pod względem formalnym i w razie konieczności poprosi o uzupełnienie lub wyjaśnienie jego treści.

3. Termin przeprowadzenia rozmowy zostanie z każdym kandydatem ustalony indywidualnie, z uwzględnieniem informacji podanych w formularzu.

4. O wynikach naboru kandydaci zostaną poinformowani w sposób zadeklarowany w formularzu.

5. Wybrani kandydaci wezmą udział w szkoleniu z zakresu wolontariatu oraz w szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

6. Z każdego szkolenia Wolontariusz otrzyma stosowny certyfikat lub zaświadczenie.

7. Szczegółowe programy i miejsca szkoleń zostaną zamieszczone na stronie internetowej Fundacji oraz przesłane Wolontariuszom.

8. Miesiąc próbny to czas sprawdzenia umiejętności Wolontariusza.

9. Po okresie próbnym Wolontariusz określa swoje stanowisko dotyczące współpracy z Fundacją.

10. Zawarcie współpracy następuje w formie porozumienia.

11. Fundacja może zaproponować w razie potrzeby harmonogram świadczenia pomocy.

12. Fundacja zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki świadczenia pomocy.

13. Fundacja ponosi koszty świadczenia pomocy przez Wolontariusza.

14. Wolontariusz ma prawo w każdym czasie zrezygnować z udziału w programie NEW.

15. Na prośbę Wolontariusza Fundacja wystawia referencje lub zaświadczenie o wolontariacie w Fundacji Joy Aim