Fundacja ORLEN DAR SERCA – Dziękujemy!

Fundacja ORLEN DAR SERCA – Dziękujemy!

Serdecznie dziękujemy Fundacji ORLEN Dar Serca za otrzymany grant na wykłady edukacyjne „Męskie sprawy”, które odbywały się 17 listopada 2018 r. podczas III Barlineckiego Dnia Zdrowia. To było dla nas szczególne wsparcie pod wieloma względami.

Po pierwsze był to pierwszy grant, jaki uzyskała Fundacja Joy aim.

Po drugie dzięki temu zdobyliśmy cenne doświadczenie w składaniu wniosków i rozliczaniu takich grantów.

I po trzecie mieliśmy okazję obserwować w działaniu Fundację ORLEN Dar Serca i już wiemy, że ta obserwacja, ciekawe rozwiązania znajdą odbicie także w naszej organizacji.

 

Fundacja ORLEN Dar Serca – Dziękujemy!