Egosalus

Home / Egosalus

Nowa idea oznaczająca świadome podejście do swojego zdrowia.

Nazwa egosalus pochodzi od łacińskich słów: ego – ja oraz salus – zdrowie, dobro, ocalenie i określa stan, w którym człowiek rozumie, że zna siebie najlepiej, a tym samym jest niekwestionowanym ekspertem w znajomości siebie samego, swojego ciała, emocji, umysłu i w rezultacie ponosi pełną odpowiedzialność za swoje zdrowie. Teoria ta ma zastosowanie przede wszystkim do osób chorych przewlekle lub z nawracającymi podobnymi symptomami choroby.

Świadome podejście do zdrowia następuje w 3 etapach:

ETAP I - Prawo

Etap, w którym człowiek potrafi obiektywnie określić stan faktyczny w jakim się znalazł. Dostrzega swoją chorobę lub dolegliwości, umie określić czas niedomagania oraz podejmowane czynności ku wyzdrowieniu. To stadium wyjścia z rutynowego, nie dającego poprawy zdrowia leczenia (np. chory odkrywa, że systematycznie i długookresowo leczy swoje schorzenie u tego samego specjalisty, jednocześnie nie odczuwając żadnej poprawy). To także wyjście z biernego podporządkowania i poddania się systemowi służby zdrowia poprzez zrozumienie i stosowanie przysługujących człowiekowi praw, w tym szczególności praw pacjenta.

ETAP II - Wybór

Człowiek jako istota wolna, znająca i przebywająca z sobą samym najdłużej ma prawo wyboru  metod diagnostycznych, leczniczych, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych dla siebie. Decyduje o wyborze lekarza lub innych osób mogących poprawić jego zdrowie oraz o miejscu i czasie świadczenia usługi zdrowotnej. To pełna świadomość możliwości wyboru i decydowania o swoim zdrowiu według własnych odczuć i logiki (np. chory wybiera metodę niekonwencjonalną, długoterminową i nieinwazyjną zamiast leczenia operacyjnego, ponieważ poprzednia interwencja chirurgiczna nasiliła dolegliwości bólowe).

Na tym szczeblu człowiek przewlekle chory  posiada także wiedzę o ambiwalentności swojego schorzenia, tj. obiektywnie potrafi znaleźć powody do wyzdrowienia, jak i do dalszego trwania w chorobie (np. wie, że chce schudnąć i jednocześnie podtrzymuje uzasadnienie, że lubi jeść; lub chce wyzdrowieć, ale spostrzega większą troskę, opiekę i uwagę bliskich w trakcie choroby).

ETAP III - Wpływ

To wzięcie pełnej odpowiedzialności za swoje zdrowie. Na tym poziomie człowiek  jest wolny od zrzucania winy za swoją chorobę lub dolegliwości na inne osoby, długie oczekiwanie na leczenie, czy nieskuteczne działanie leków. To etap zrozumienia, że powrót do zdrowia wymaga zmiany dotychczasowych myśli, nawyków i trybu życia ( np. zmiana sposobu odżywiania, zmniejszenie stresu) oraz wykonywania innych działań niż dotychczas. Człowiek uzmysławia sobie, że ma największy i bezpośredni wpływ na swoje zdrowie.

Idea egosalus to naturalny proces, którego celem jest powrót do pełni zdrowia